ЗУ «Про нотаріат»

Стаття 34. Нотаріальні дії, що вчиняють нотаріуси
Нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії:
 • 1) посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо);
 • 2) вживають заходів щодо охорони спадкового майна;
 • 3) видають свідоцтва про право на спадщину;
 • 4) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя;
 • 5) видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);
 • 6) видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;
 • 7) провадять опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме;
 • 8) видають дублікати нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;
 • 9) накладають заборону щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), що підлягає державній реєстрації;
 • 9-1) накладають заборону щодо відчуження грошових сум, що будуть зараховані заявником вимоги, визначеним відповідно до частини четвертої статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" (514-17), на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий відповідно до зазначеного закону;
 • 10) засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;
 • 11) засвідчують справжність підпису на документах;
 • 12) засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;
 • 13) посвідчують факт, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту;
 • 14) посвідчують факт, що фізична особа є живою;
 • 15) посвідчують факт перебування фізичної особи в певному місці;
 • 16) посвідчують час пред'явлення документів;
 • 17) передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам;
 • 18) приймають у депозит грошові суми та цінні папери;
 • 19) вчиняють виконавчі написи;
 • 20) вчиняють протести векселів;
 • 21) вчиняють морські протести;
 • 22) приймають на зберігання документи.